Udržateľnosť – cesta k lepšiemu životu?

Udržateľnosť – cesta k lepšiemu životu?

PRODUKTOVÝ SVET
31. mája 2022

Kozmetický priemysel je odvetvie, ktoré neustále rastie. Raketový úspech prináša rýchly vývoj nových produktov. Odvetvie krásy má dlhodobo negatívny vplyv na životné prostredie, no dobrou správou je, že existujú kozmetické značky, ktoré pred týmto problémom nezatvárajú oči.

Udržateľnosť – cesta k lepšiemu životu?
udrzatelnost-cesta-k-lepsiemu-zivotu
Udržateľná kozmetika sa snaží vyvíjať produkty s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Kozmetický priemysel je prekvitajúce odvetvie, ktoré neustále rastie. Raketový úspech prináša rýchly vývoj nových produktov vstupujúcich na trh. Za takýto pokrok však platíme omnoho viac, ako je cena na etikete. Odvetvie krásy má dlhodobo negatívny vplyv na životné prostredie, no dobrou správou je, že existujú kozmetické značky, ktoré pred týmto problémom nezatvárajú oči a produkty vyvíjajú v súlade s najväčšou možnou ekologickou a spoločenskou zodpovednosťou.

Ach, tie plasty

Obal predáva? Bohužiaľ, niektorí spotrebitelia sa pri výbere kozmetiky nezaujímajú o filozofiu značky. Naoko krásne balenie však často predstavuje nebezpečenstvo – či už ide o samotný obal, alebo aj o jeho obsah. To, že plasty zaťažujú našu planétu, si uvedomuje väčšina z nás. Mnohé spoločnosti preto ponúkajú kozmetické výrobky v skle či recyklovanom obale. Prírodné a organické značky prepracovali tradičné kozmetické produkty tak, aby drasticky obmedzili plastové obaly alebo sa im úplne vyhli. K takýmto inovatívnym produktom patria napríklad dezodoračné krémy, tuhé šampóny a tablety zubnej pasty.

V poslednom čase sa stali veľmi populárnymi možnosti opätovného plnenia, pretože umožňujú spotrebiteľom opakovane použiť obaly produktu, čo vedie k výraznému zníženiu ich výroby. Práve spotrebitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore opätovne použiteľných a recyklovateľných výrobkov, pretože ich dopyt pomáha formovať postupy a činnosti spojené s udržateľnosťou. Citlivosť na udržateľné správanie a s tým spojené procesy sú súčasťou základných hodnôt CSE (Certified Sustainable Economics), ktorého kritériá zahŕňajú požiadavky na biologickú odbúrateľnosť, obalové a nosné materiály ako súčasť záväzku k udržateľnejšej prírodnej a organickej kozmetike.

udrzatelnost-cesta-k-lepsiemu-zivotu-2
Kozmetické produkty v skle alebo v recyklovanom obale sú ekologickejšou alternatívou k tradičným plastovým obalom.

Udržateľná kozmetika „zvnútra aj zvonku“

Na udržateľnosť v kozmetike nemožno nazerať jednostranne. Znamená to, že je potrebné zohľadniť sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty v rámci celého výrobného reťazca produktu. Ak ide o prírodnú kozmetiku, udržateľnosť sa týka jednak spôsobu získavania zložiek a jednak spôsobu výroby produktu vrátane materiálov použitých pri výrobe a tiež postprodukcii. Takýto trvalo udržateľný holistický prístup „zvnútra aj zvonku“ je základnou súčasťou kritérií označenia CSE.

VEDELI STE, ŽE...?

V prípade mnohých takto (prísne) certifikovaných kozmetických značiek je udržateľnosť súčasťou DNA už od ich vzniku. Aj vďaka tomu veľkou mierou prispievajú k prechodu používania udržateľnejších zložiek a materiálov na výrobu prírodnej a organickej kozmetiky.

Udržateľný a biologicky odbúrateľný

Taký je ideálny kozmetický výrobok. Kozmetické inovácie sú kľúčom k podpore udržateľnosti v danom priemysle, a to od formulácie a výroby zložiek až po postspotrebiteľské procesy s vplyvom na životné prostredie (likvidácia obalov a biologická odbúrateľnosť jednotlivých zložiek). Inovácie na úrovni zloženia umožňujú nájsť alternatívy tradične používaných látok v kozmetických produktoch. Príkladom sú mikroplasty, vo vode nerozpustné plastové častice menšie ako 5 mm, ktoré môžu v niektorých prípravkoch vykonávať funkcie ako exfoliácia (produkty starostlivosti o pleť) alebo leštenie zubov (produkty starostlivosti o ústnu dutinu). Ich veľkosť im však umožňuje preniknúť cez filtre do vôd a vo výsledku negatívne ovplyvniť (aj) morské ekosystémy.

udrzatelnost-cesta-k-lepsiemu-zivotu-3
Udržateľné a biologicky odbúrateľné kozmetické produkty neobsahujú škodlivé chemikálie a nepoškodzujú životné prostredie.

Na túto potenciálnu hrozbu zareagovali mnohé kozmetické značky, čo sa odrazilo na absencii mikroplastov v ich kozmetických výrobkoch. Obracajú sa na prírodné možnosti, akými sú napríklad anorganické minerály (kremenný piesok) alebo produkty z rastlín (celulózové guľôčky, ovocné semená a škrupiny). Takéto smerovanie v udržateľnosti majú, samozrejme, potvrdené. Kritériá označenia CSE totiž povoľujú iba prísady klasifikované ako prírodné, odvodené prírodné alebo prírodne identické. To znamená, že mikroplasty sú podľa definície v norme CSE zakázané, keďže zvyčajne ide o syntetické plastové polyméry vyrábané z minerálnych olejov.

TIP

Pokiaľ vás neláka predstava mikroplastov prúdiacich vaším organizmom, zbystrite pozornosť a zamerajte sa na kúpu certifikovaných kozmetických výrobkov, ktoré mikroplasty (v tuhej či tekutej forme) neobsahujú. Takéto výrobky podporuje aj iniciatíva Look for zero – zero plastic inside.

Viac ako udržateľnosť?

Na jednej strane vnímame túžbu ľudstva po pokroku, na druhej strane sú tu citeľné snahy o návrat k tradíciám, k prírode, jej harmónii a dokonalosti. Čím viac sa snažíme pokročiť s technológiami dopredu, tým viac nás to ženie nazad k prírode. Akýkoľvek pokrok by mal preto predstavovať rešpekt k životnému prostrediu. Aj to je pádny dôvod, prečo je udržateľnosť v pravom význame slova kľúčovým pilierom prírodnej kozmetiky.

Čistota založená na poctivých prírodných surovinách je najväčším dôkazom kvality kozmetiky. Ekologické a humánne zmýšľanie je zas potvrdením čistoty úmyslov kozmetickej značky. Ponúkanie toho najlepšieho z prírody a bez toho, aby jej bolo akokoľvek ublížené, je nielen v rukách výrobcov kozmetiky, ale aj spotrebiteľov. Práve tí môžu svojimi rozhodnutiami o nákupe prispieť k zníženiu globálnej environmentálnej stopy. Ako? Tým, že podporia značky a produkty, ktoré propagujú úctyhodné postupy na ochranu budúcnosti našej planéty.

udrzatelnost-cesta-k-lepsiemu-zivotu-4
Udržateľné kozmetické produkty sú vhodnou voľbou pre ľudí, ktorí chcú podporiť udržateľný a zodpovedný prístup v kozmetickom priemysle.

VEDELI STE, ŽE...?

Značka DADO SENS používa zelené zdroje energie a moderné technológie na zníženie emisií a spotreby paliva. Je vyznamenaná za inovácie a udržateľnosť výroby, ktorá je klímou neutrálna a kompenzuje uhlíkové stopy. Produkty sú certifikované certifikátom Ecocontrol a CSE, s prísnymi požiadavkami a záväzkami kvality. DADO SENS odmieta testovanie na zvieratách, používať geneticky modifikované zložky či výťažky z mŕtvych živočíchov a nezneužíva prírodné zdroje.

Odporúčané produkty
Súvisiace články